Katja van Vliet Kennis en Verbeelding

Multimedia

Autonoom werk

Tekst en beeld

Samenwerken met meerwaarde

Inhoudelijk en strategisch

Programmamanagement

Voor gezondheid en vitaliteit

Interactief, toekomstgericht


Kennisontwikkeling

Start

Contact en links

© Katja van Vliet

Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling vindt steeds meer plaats in netwerken. Ik ben gespecialiseerd in interactieve kennisontwikkeling voor innovatie van beleid, praktijk en opleidingen.

Een voorbeeld daarvan is het adviestraject voor de innovatie van zorgberoepen en opleidingen dat heeft geresulteerd in twee adviezen: Naar nieuwe zorg en zorgberoepen (2015) en Anders kijken, anders leren, anders doen (2017).


Ik heb veel ervaring met het uitvoeren van toekomstgericht beleidsstrategisch en praktijkgericht onderzoek voor en met betrokkenen zoals burgers, lokale overheden en organisaties in de gezondheidszorg en het sociale domein. Voorbeelden zijn inhoudelijke en strategische verkenningen voor nieuwe opleidingen en een toekomstverkenning voor een nieuwe beroepenstructuur in zorg en welzijn (zie Publicaties).