Katja van Vliet Kennis en Verbeelding

Multimedia

Autonoom werk

Tekst en beeld

Samenwerken met meerwaarde

Inhoudelijk en strategisch

Programmamanagement

Voor gezondheid en vitaliteit

Interactief, toekomstgericht


Kennisontwikkeling

Start

Contact en links

© Katja van Vliet

Programmamanagement

Ik heb ervaring in het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van programma’s met meerdere partners op inhoud en strategie. Het uitgangspunt is wat men gezamenlijk wil bereiken en hoe de samenwerking daaraan bijdraagt. Samenwerking begint ook met begrip over en weer.


Als programmamanager richt ik me zowel op inhoudelijke als strategische doelen en op het proces dat daaraan bijdraagt, zoals de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal, een samenhangend raamwerk en een kennisinfrastructuur.


Ervaring met programmamanagement heb ik onder andere opgedaan in het vijfjarige programma voor de innovatie van zorgberoepen en opleidingen. Vanaf februari 2018 ben ik programmamanager Vitale Delta bij Hogeschool Rotterdam.