Katja van Vliet Kennis en Verbeelding

Multimedia

Autonoom werk

Tekst en beeld

Samenwerken met meerwaarde

Inhoudelijk en strategisch

Programmamanagement

Voor gezondheid en vitaliteit

Interactief, toekomstgericht


Kennisontwikkeling

Start

Contact en links

© Katja van Vliet

Tekst en beeld

De overdracht van kennis verloopt vooral via  tekst. Beelden (illustraties, schema’s, infographics, datavisualisatie) kunnen in kort bestek, soms in één oogopslag, duidelijk te maken waar het om gaat.


Inzet van multimedia draagt bij aan de toegankelijkheid van kennis en het begrip ervan. Een voorbeeld is het adviestraject voor de innovatie van zorgberoepen en opleidingen waarin verschillende media zijn gebruikt, zoals filmpjes en een website.


Bij het ontwikkelen van kennis helpen beelden om anders naar een probleem te kijken, informatie te ordenen en tot creatieve oplossingen te komen. Dat doe ik zowel individueel als in groepen.


Autonoom werk

Ik heb de deeltijdopleiding autonome beeldende kunst aan de Kunstacademie Haarlem Leiden afgerond. Bekijk mijn werk>>